TEACHING TO MAKE A DIFFERENCE TALEN
Achtergrond:
Sinds 1985 ontwikkelt de Anne Frank Stichting samen met partners in meer dan 35 landen educatieve programma's ter ondersteuning van de tentoonstellingen "De Wereld van Anne Frank" (1985 -1996) en "Anne Frank: A History for Today" (1996 -). Lerarentrainingen vormen één van de belangrijkste bestanddelen van deze programma's.
OVER HET PROJECT ONDERWIJSMIDDELEN DEELNEMENDE SCHOLEN LEERKRACHT GEDEELTE MODULEN FEEDBACK STUDENTEN VERDER ONDERZOEK
"Teaching to make a Difference" is een meerjarig project van de Anne Frank Stichting samen met zes partnerorganisaties uit Groot-Brittannië, Italië, Portugal en Hongarije. Dit project wordt ondersteund door het Socrates/Comenius Programma van de Europese Unie.

De algemene doelstelling van het project is:
- lesmaterialen analyseren die gemaakt zijn ter ondersteuning van de reizende tentoonstellingen van de Anne Frank Stichting en op basis daarvan
 
  - Een cursus te ontwikkelen voor Europese leerkrachten. De cursus is met name bedoeld voor leerkrachten die met de reizende tentoonstelling willen werken, maar kunnen ook activiteiten ondersteunen die gericht zijn op kennisoverdracht aan leerlingen m.b.t. thema's als tolerantie en intolerantie, mensenrechten, diversiteit en de multiculturele samenleving.
OVER HET PROJECT MIDDELEN SCHOLEN LEERKRACHT MODULEN FEEDBACK ONDERZOEK
Ontwerp: Distant Train
Distant Train