ONDERWIJSMIDDELEN TEACHING TO MAKE A DIFFERENCE
In dit gedeelte vind u verscheidene middelen die meer informatie geven over de thema's die aan de orde komen in de 10 modules die ontwikkeld zijn voor gebruik binnen en buiten de school. Ook vind u verscheidene hulpmiddelen die het makkelijker zullen maken de modules te gebruiken.
 
Krantenartikelen: verschillende artikelen uit het verleden en heden die te maken hebben met de thematiek van de website. Deze artikelen komen uit verschillende landen en zijn geschreven in verschillende talen.
 
Posters en postkaarten. Deze kunnen zinnige aanvullingen zijn bij de posters die bij de verschillende modules aan de orde komen.
 
Er bestaat vaak onduidelijkheid over de betekenis van bepaalde termen. Hier worden de meest gebruikte termen van de 10 modules nader gedefinieerd d.m.v. een woordenlijst.
 
Er worden twee tijdsbalken gepresenteerd om een beter inzicht te geven in de thematiek van de website: (1) het leven van Anne Frank en de Holocaust, en (2) de geschiedenis van de rechten van de mens.
 
TALEN OVER ONDERWIJSMIDDELEN SCHOLEN LEERKRACHT MODULEN FEEDBACK ONDERZOEK HOME
OVER HET PROJECT MIDDELEN SCHOLEN LEERKRACHT MODULEN FEEDBACK ONDERZOEK