MODULEN TEACHING TO MAKE A DIFFERENCE
In dit gedeelte vindt u de tien modules die ontwikkeld zijn voor het project "Teaching to make a Difference". Deze modules zijn ontwikkeld door een team van Trainers van Leraren uit Nederland, Engeland, Hongarije, ItaliŽ en Portugal. Deze modules zijn getest in het voorjaar en najaar van 2000. In 2001 vormen zij de basis van een leraren training dat gehouden wordt in Amsterdam, en ondersteund wordt door de Europese Unie.

De meeste modules zijn zodanig ontworpen dat zij direct in de schoolklas gebruikt kunnen worden. Sommige zijn echter meer bestemd voor leraren en trainers van leraren. De tien modules zijn:
MODULE 1:
Interculturele competentie

MODULE 6:
Nationalisme
MODULE 2: Afbrokkeling (word)
MODULE 2: Afbrokkeling (ppt)
  MODULE 7:
Propaganda
MODULE 3:
Problematische Situaties in de Klas
  MODULE 8:
Racisme en Conflict
MODULE 4:
Rechten van de Mens
  MODULE 9:
Pesten
MODULE 5:
Het Recht om Anders te Zijn
  MODULE 10:
De Macht van de Machtelozen
TALEN OVER ONDERWIJSMIDDELEN SCHOLEN LEERKRACHT MODULEN FEEDBACK ONDERZOEK HOME
Deze modules zijn in eerste instantie ontwikkeld om leraren trainingen te ondersteunen die gehouden worden in verband met het vertonen van de tentoonstelling "Anne Frank: een geschiedenis voor vandaag". Deze tentoonstelling, ontwikkeld door de Anne Frank Stichting, is in meer dan dertig landen wereldwijd vertoond. Leraren zullen deze modules ook als zeer nuttig ervaren bij het bespreken van zaken zoals de Holocaust, mensenrechten, de multiculturele samenleving en de hedendaagse maatschappij.

De modules maken veel gebruik van het internet, en de studenten zullen vaak "on-line" moeten gaan om veel van de keuzeopdrachten te maken. De pedagogische methodes die de modules onderbouwen zijn: kritisch nadenken, interactief, groepsgericht en cooperatief leren, de multi-methode aanpak (multiple intelligences en multiple abilities) en student-gericht werken.
OVER HET PROJECT MIDDELEN SCHOLEN LEERKRACHT MODULEN FEEDBACK ONDERZOEK