OVER HET PROJECT TEACHING TO MAKE A DIFFERENCE
Deze website gekoppeld aan het project "Teaching to make a Difference" vervult een centrale rol binnen het project. Het "worldwide web" wordt steeds belangrijker als middel om onderwijsmaterialen te ontwikkelen en te verspreiden. De werkmethoden die ontwikkeld worden door de projectgroep zijn voor een belangrijk deel interactief en maken deels gebruik van de mogelijkheden van het internet voor het onderwijs.
De voornaamste doelstellingen van de website zijn om:
Scholen, leerkrachten en leerlingen een verscheidenheid aan lesmodules te presenteren die direct in de klas gebruikt kunnen worden.
Lesmodules te presenteren die gekoppeld zijn aan interessante internet sites die gebruikt kunnen worden voor schoolopdrachten, onderzoek, enz.
Verschillende hulmiddelen, zoals tijdsbalken, toegankelijk te maken.
Adressen van actieve scholen in meerdere landen te geven voor eventuele samenwerking.
TALEN OVER ONDERWIJSMIDDELEN SCHOLEN LEERKRACHT MODULEN FEEDBACK ONDERZOEK HOME
OVER HET PROJECT MIDDELEN SCHOLEN LEERKRACHT MODULEN FEEDBACK ONDERZOEK