LERARENGIDS LERAREN TRAINERS AKTIVITATEN ACTIVITEITEN FEEDBACK LERAREN TEACHING TO MAKE A DIFFERENCE OMHOOG
Hier wordt een selectie van de vele lessen en producten getoond die docenten hebben ontwikkeld in samenwerking met het project Teaching to Make a Difference. De lesactiviteiten zijn gebaseerd op de modules die op deze website staan, maar gaan een stap verder. Waar mogelijk is het adres gegeven van de docent die de lesactiviteit of product heeft ontwikkeld, zodat eventueel contact opgenomen kan worden.
 

Product 1
João Lopes da Silva van de Escola E.B. 2/3 de Fernao Lopes in Lissabon heeft twee video's met zijn leerlingen gemaakt over mensenrechten en pesten. Nadat het onderwerp mensenrechten in de klas was behandeld, kregen de leerlingen een videocamera. Zij stelden een vragenlijst op en vervolgens gingen zij op straat mensen interviewen over hun ervaringen met geweld. In een tweede video moesten leerlingen door middel van rollenspel verschillende situaties (die te maken hebben met geweld) tonen die zij thuis, in de buurt of op school tegenkomen. Een kopie is te verkrijgen bij de auteur.

João Lopes da Silva
Rua Cidade de Cadiz, No. 14 - 8 ESQ
1500-157
Lisboa
Portugal
E-mail: lopesdasilvajoao@hotmail.com

Product 2
Maria Margarida Larcher de Paiva das Neves Santos Carvaho van dezelfde school als João heeft een bordspel ontwikkeld over Anne Frank en de holocaust. Leerlingen moeten gebeurtenissen verbinden met tekeningen die andere kinderen tijdens tekenles hebben gemaakt. Een kopie van het bordspel (in het Portugees en Engels) is te verkrijgen bij de auteur (hetzelfde adres als hierboven).

Product 3
De school SMS Giusti in Terzigno heeft een CD-rom ontwikkeld, waarbij zij de module pesten als startpunt hebben genomen. Deze opdracht werd uitgevoerd tijdens de les Engels. De leerlingen namen verschillende sprookjes en veranderden het einde door conflictoplossende technieken op de verhalen toe te passen. De CD-rom bevat ook tekeningen van de leerlingen. Meer informatie over dit project kan verkregen worden bij Maria Teresa Brancaccio ( maria-teresa@annefrank.nl )

TALEN OVER ONDERWIJSMIDDELEN SCHOLEN LEERKRACHT MODULEN FEEDBACK ONDERZOEK HOME
 
 
 
OVER HET PROJECT MIDDELEN SCHOLEN LEERKRACHT MODULEN FEEDBACK ONDERZOEK